Направете резервация тук:

*Трансферите са БЕЗПЛАТНИ-24 часа от/до летище София

* Времето за трансфер е между 5-10 мин., но може да достигне до 40мин. при натоварен трафик.

*Телефони за трансфер денонощно: 0892 222 123 и 0896 808 772. (Не е необходимо да ги записвате на паркинга ще получите визитна карта с телефоните за трансфер)

*Ако изпитвате затруднение при правене на Вашата онлайн резервация, напишете на имейл: info@parkandfly.bg

*Ако желаете да коригирате или отмените Вашата резервация, напишете на имейл: info@parkandfly.bg

Пристигане на паркинга - допълнителни услуги

Заминаване от паркинга - допълнителни услуги


Телефони за трансфер денонощно: 0892 222 123 и 0896 808 772. (Не е необходимо да ги записвате на паркинга ще получите визитна карта с телефоните за трансфер)

Ние събираме Вашите лични данни съгласно правилата на GDPR, за което молим за Вашето съгласие

Сума 0лв
DMCA.com Protection Status